iMonnit Services

I drift

Monnit Enterprise Application

I drift

Nylig historikk

100% oppetid
Ingen hendelser i 23 dager!
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Web Portal
Ingen hendelser i 1 dag!
Scheduled Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 dager!
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Gateway Service