iMonnit Services

I drift

Monnit Enterprise Application

I drift

Nylig historikk

100% oppetid
Ingen hendelser i 6 dager!
Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 dager!
Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 10 dager!
Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 dager!
Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 dager!
Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 6 dager!
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Web Portal