Historie

99,94% oppetid
Ingen hendelser i 22 dager!
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Web Portal
Ingen hendelser i 3 dager!
Maintenance
6 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Monnit Enterprise Application / Web Store
Ingen hendelser i 14 dager!
Scheduled Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 27 dager!
Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 4 måneder!
Maintenance
7 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 4 måneder!
Emergency Maintenance
6 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 dager!
Service Outage
8 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Monnit Enterprise Application / Web Store