Historie

99,961% oppetid
Ingen hendelser i 4 dager!
Outage
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 4 dager!
Maintenance Window July 11
8 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Monnit Enterprise Application / Web Store
Ingen hendelser i 28 dager!
Maintenance Window June 12
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 27 dager!
Maintenance Window May 16
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 7 dager!
Maintenance
6 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 7 dager!
Degraded Performance
iMonnit Services / Gateway Service
Ingen hendelser i rundt 1 måned!
Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 3 dager!
Redusert tjeneste
Monnit Enterprise Application / Web Store
Ingen hendelser i 4 dager!
Degraded Performance
iMonnit Services / Gateway Service
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Web Portal
Ingen hendelser i 21 dager!
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Web Portal
Ingen hendelser i 6 dager!
Degraded Performance
iMonnit Services / Gateway Service
Ingen hendelser i 20 dager!
Redusert tjeneste
Monnit Enterprise Application / Web Store
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Web Portal
Ingen hendelser i 3 dager!
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Web Portal
Ingen hendelser i 2 dager!
Planned Maintenance
iMonnit Services / Gateway Service
Ingen hendelser i 5 dager!
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Web Portal
Ingen hendelser i 14 dager!
Scheduled Maintenance
5 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Web Portal
Scheduled Maintenance
5 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 4 dager!
Degraded performance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 17 dager!
Service Degregation
2 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Monnit Enterprise Application / Web Store
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Web Portal
Ingen hendelser i 12 dager!
Service degragation
iMonnit Services / Gateway Service
Maintenance
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 8 dager!
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Web Portal
Ingen hendelser i 3 dager!
Outage
5 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 dager!
Planned Maintenance
iMonnit Services / Gateway Service
Ingen hendelser i 4 dager!
Degraded performance from a number of gateways
iMonnit Services / Gateway Service
Gateway Service Outage
iMonnit Services / Gateway Service
Ingen hendelser i 2 dager!
Gateway Service Outage
iMonnit Services / Gateway Service
Ingen hendelser i 6 dager!
Outage
iMonnit Services / Gateway Service
Ingen hendelser i 6 dager!
Maintenance Window
8 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 24 dager!
Processing Delays
iMonnit Services / Gateway Service
Ingen hendelser i 3 dager!
System Error
iMonnit Services / Gateway Service
Ingen hendelser i 26 dager!
Redusert tjeneste
iMonnit Services / Web Portal
Ingen hendelser i 3 dager!
Maintenance
6 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
Monnit Enterprise Application / Web Store
Ingen hendelser i 14 dager!
Scheduled Maintenance
8 Berørte tjenester: