Geschiedenis

99,95% Uptime
Geen incidenten afgelopen 5 dagen!
Verslechterde Dienstverlening
Monnit Enterprise Application / Web Store
Geen incidenten afgelopen 3 dagen!
Verslechterde Dienstverlening
Monnit Enterprise Application / Web Store
Geen incidenten afgelopen 3 maanden!
Emergency Maintenance
8 Getroffen Diensten:
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
Service Outage
8 Getroffen Diensten:
Geen incidenten afgelopen 22 dagen!
Scheduled Maintenance
8 Getroffen Diensten:
Geen incidenten afgelopen ongeveer 2 maanden!
CORE & CLOUD Element Upgrades (3 of 3)
8 Getroffen Diensten:
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
CORE & CLOUD Element Upgrades (2 of 3)
8 Getroffen Diensten:
Geen incidenten afgelopen 2 dagen!
CORE & CLOUD Element Upgrades (1 of 3)
8 Getroffen Diensten:
Geen incidenten afgelopen 3 maanden!
Network Outage
6 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
Monnit Enterprise Application / Web Store
Geen incidenten afgelopen 2 maanden!
Scheduled Maintenance
8 Getroffen Diensten:
Geen incidenten afgelopen 22 dagen!
Service Outage
7 Getroffen Diensten:
Verslechterde Dienstverlening
iMonnit Services / Web Portal
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Network Outage
8 Getroffen Diensten:
Geen incidenten afgelopen 5 dagen!
Network Outage
8 Getroffen Diensten:
Geen incidenten afgelopen 1 dag!
Latency Issues
iMonnit Services / Gateway Service