Historik

100% drifttid
Inga händelser på 2 dagar!
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 20 dagar!
Scheduled Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på en dag!
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 16 dagar!
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 2 månader!
Scheculed Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 6 dagar!
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 13 dagar!
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 16 dagar!
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 10 dagar!
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 28 dagar!
Scheduled Maintenance
7 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Förstörd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Förstörd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Inga händelser på 8 dagar!
Notification errors for partner sites
iMonnit Services / Notification Delivery
Inga händelser på 7 dagar!
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Inga händelser på 16 dagar!
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 29 dagar!
Förstörd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Förstörd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Inga händelser på 22 dagar!
Förstörd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Förstörd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Scheduled Maintenance
7 berörda tjänster:
Inga händelser på 15 dagar!
Förstörd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service