Historik

100% drifttid
Inga händelser på 3 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Inga händelser på 8 månader!
Maintenance
7 berörda tjänster:
Inga händelser på 14 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Störd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Inga händelser på 11 dagar!
Scheduled Maintenance
6 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Scheduled Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 20 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Störd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store