Historik

99,95% drifttid
Inga händelser på 5 dagar!
Störd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Inga händelser på 3 dagar!
Störd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Inga händelser på 3 månader!
Emergency Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Service Outage
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 22 dagar!
Scheduled Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär 2 månader!
CORE & CLOUD Element Upgrades (3 of 3)
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
CORE & CLOUD Element Upgrades (2 of 3)
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
CORE & CLOUD Element Upgrades (1 of 3)
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 månader!
Network Outage
6 berörda tjänster:
Störd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Inga händelser på 2 månader!
Scheduled Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 22 dagar!
Service Outage
7 berörda tjänster:
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Inga händelser på en dag!
Network Outage
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Network Outage
8 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Latency Issues
iMonnit Services / Gateway Service