Historik

100% drifttid
Inga händelser på 11 dagar!
Service degragation
iMonnit Services / Gateway Service
Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 8 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Inga händelser på 3 dagar!
Outage
5 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Planned Maintenance
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 4 dagar!
Degraded performance from a number of gateways
iMonnit Services / Gateway Service
Gateway Service Outage
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 2 dagar!
Gateway Service Outage
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 6 dagar!
Outage
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 6 dagar!
Maintenance Window
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 24 dagar!
Processing Delays
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 3 dagar!
System Error
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 26 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Inga händelser på 3 dagar!
Maintenance
6 berörda tjänster:
Störd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Inga händelser på 14 dagar!
Scheduled Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 27 dagar!
Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 månader!
Maintenance
7 berörda tjänster: