Historik

99,94% drifttid
Inga händelser på 4 månader!
Maintenance
7 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 månader!
Emergency Maintenance
6 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Service Outage
8 berörda tjänster:
Störd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Inga händelser på 8 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 10 dagar!
Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 6 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Inga händelser på 19 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal