Historik

100% drifttid
Inga händelser på ungefär en månad!
Network Outage
6 berörda tjänster:
Störd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Inga händelser på 2 månader!
Scheduled Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 22 dagar!
Service Outage
7 berörda tjänster:
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Inga händelser på en dag!
Network Outage
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Network Outage
8 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Latency Issues
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 2 dagar!
Intermittent Server Outages
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 3 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Scheduled Maintenance
6 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Störd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Störd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Störd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Störd tjänst
Monnit Enterprise Application / Web Store
Störd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Inga händelser på 20 dagar!
Scheduled Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 månader!
Scheduled Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 månader!
Störd tjänst
iMonnit Services / Web Portal
Inga händelser på en dag!
Scheduled Maintenance
8 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 2 dagar!
Server failure during maintenance
5 berörda tjänster:
Scheduled Maintenance
8 berörda tjänster:
Störd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 7 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 17 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Störd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Database Blocking
5 berörda tjänster:
Inga händelser på 18 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service
Inga händelser på 6 dagar!
Störd tjänst
iMonnit Services / Gateway Service