Historia

99,936% czasu dyspozycyjności
Brak wydarzeń dla 22 dni!
Pogorszenie jakości usług
iMonnit Services / Web Portal
Brak wydarzeń dla 3 dni!
Maintenance
6 Usługi, których dotyczy problem:
Pogorszenie jakości usług
Monnit Enterprise Application / Web Store
Brak wydarzeń dla 14 dni!
Scheduled Maintenance
8 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla około miesiąca!
Maintenance
8 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 27 dni!
Maintenance
8 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 4 miesiące!
Maintenance
7 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 4 miesiące!
Emergency Maintenance
6 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 2 dni!
Service Outage
8 Usługi, których dotyczy problem:
Pogorszenie jakości usług
Monnit Enterprise Application / Web Store