Historia

99,981% czasu dyspozycyjności
Brak wydarzeń dla 12 dni!
Maintenance Window June 12
8 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 27 dni!
Maintenance Window May 16
8 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 7 dni!
Maintenance
6 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 7 dni!
Degraded Performance
iMonnit Services / Gateway Service
Brak wydarzeń dla około miesiąca!
Maintenance
8 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 3 dni!
Pogorszenie jakości usług
Monnit Enterprise Application / Web Store
Brak wydarzeń dla 4 dni!
Degraded Performance
iMonnit Services / Gateway Service
Pogorszenie jakości usług
iMonnit Services / Web Portal
Brak wydarzeń dla 21 dni!
Pogorszenie jakości usług
iMonnit Services / Web Portal
Brak wydarzeń dla 6 dni!
Degraded Performance
iMonnit Services / Gateway Service
Brak wydarzeń dla 20 dni!
Pogorszenie jakości usług
Monnit Enterprise Application / Web Store
Pogorszenie jakości usług
iMonnit Services / Web Portal
Brak wydarzeń dla 3 dni!
Pogorszenie jakości usług
iMonnit Services / Web Portal
Brak wydarzeń dla 2 dni!
Planned Maintenance
iMonnit Services / Gateway Service
Brak wydarzeń dla 5 dni!
Pogorszenie jakości usług
iMonnit Services / Web Portal
Brak wydarzeń dla 14 dni!
Scheduled Maintenance
5 Usługi, których dotyczy problem:
Pogorszenie jakości usług
iMonnit Services / Web Portal
Scheduled Maintenance
5 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 4 dni!
Degraded performance
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 17 dni!
Service Degregation
2 Usługi, których dotyczy problem:
Pogorszenie jakości usług
Monnit Enterprise Application / Web Store
Pogorszenie jakości usług
iMonnit Services / Web Portal
Brak wydarzeń dla 12 dni!
Service degragation
iMonnit Services / Gateway Service
Maintenance
8 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 8 dni!
Pogorszenie jakości usług
iMonnit Services / Web Portal
Brak wydarzeń dla 3 dni!
Outage
5 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 2 dni!
Planned Maintenance
iMonnit Services / Gateway Service
Brak wydarzeń dla 4 dni!
Degraded performance from a number of gateways
iMonnit Services / Gateway Service
Gateway Service Outage
iMonnit Services / Gateway Service
Brak wydarzeń dla 2 dni!
Gateway Service Outage
iMonnit Services / Gateway Service
Brak wydarzeń dla 6 dni!
Outage
iMonnit Services / Gateway Service
Brak wydarzeń dla 6 dni!
Maintenance Window
8 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 24 dni!
Processing Delays
iMonnit Services / Gateway Service
Brak wydarzeń dla 3 dni!
System Error
iMonnit Services / Gateway Service
Brak wydarzeń dla 26 dni!
Pogorszenie jakości usług
iMonnit Services / Web Portal
Brak wydarzeń dla 3 dni!
Maintenance
6 Usługi, których dotyczy problem:
Pogorszenie jakości usług
Monnit Enterprise Application / Web Store
Brak wydarzeń dla 14 dni!
Scheduled Maintenance
8 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla około miesiąca!
Maintenance
8 Usługi, których dotyczy problem: